Yrkeshögskoleutbildning (YH)
Socialpedagog / Behandlingspedagog med interkulturell profil
(400 YH-poäng)

 

Utbildningen är tvåårig på heltid och har en tvärvetenskaplig inriktning.

 

Tre målgrupper som utbildningen fokuserar särskilt på är personer med psykisk ohälsa, personer med beroendeproblematik och barn/ungdomar i riskzon. Alla kursmoment genomsyras av ett interkulturellt perspektiv och betonar framförallt vikten av ett professionellt bemötande.

 

Studierna sker i nära samverkan med arbetslivet och de teoretiska studierna varvas med praktik i form av 24 veckors LIA (Lärande i Arbete) fördelad på tre perioder om åtta veckor vardera. Praktiken genomförs på plats i olika typer av verksamheter där psykiatri och socialt arbete bedrivs.

 

 

 

Det finns ett stort behov av personal inom psykiatri, socialt arbete, skola m fl.

Efter genomgången utbildning får du behörighet att söka tjänster som förutsätter yrkeshögskoleutbildning (Yh) eller
2-årig eftergymnasial utbildning i första hand som Socialpedagog, behandlingspedagog, behandlingsassistent men också tjänster som ungdomsbehandlare och fältassistent. Inom vård, omsorg och socialt arbete finns dessutom ett flertal andra yrkesbenämningar där dessa kvalifikationer är lämpliga.


Förkunskapskrav 

För att vara behörig till utbildningen gäller att den studerande har:

 

Gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning i Sverige motsvarande minst 2250 poäng 


När det gäller studier på folkhögskolan –> klicka här <-

 

Alternativt:

En utländsk examen som motsvarar dessa krav, att den sökande är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller genom svensk eller utländsk utbildning

Om du saknar formell behörighet men har praktisk erfarenhet och vi bedömer att du kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom yrket så kan du ansöka  med s.k. reell kompetens. Gäller högst 20 procent av studieplatserna.

 

Krav på särskilda förkunskaper: 

Minst betyget E (alternativt Godkänt) i följande kurser från gymnasieskolan: Svenska 2 och Samhällskunskap 1b eller motsvarande kunskaper

 

 

 

Antagningsprocess

Efter ansökningstidens slut bedöms samtliga ansökningar i relation till behörighetskraven. Om antalet behöriga är fler än antalet platser på utbildningen kommer ett urval genom ett så kallat särskilt prov att ske. Det särskilda provet sker i våra lokaler och är utformat som en fallstudie som den sökande får reflektera över och analysera skriftligt.

 

Bedömningen av det särskilda provet sker utifrån tre urvalskriterier:

  1. förmåga att utifrån en fallbeskrivning/berättelse lyfta fram relevanta omständigheter och fakta för en eventuell professionell stödinsats eller behandling,
  2. förmåga att reflektera kring andra människors livssvårigheter på ett inkännande och distanserat sätt samt
  3. förmåga att reflektera realistiskt kring sina tidigare erfarenheter och nuvarande livssituation som tillgång respektive svaghet i utbildningen. Urval och antagning av sökande sker därefter utifrån denna bedömning.

 

Beslut om antagning fattas av ledningsgruppen, de sökande meddelas i mitten av juni om de erbjuds ordinarie plats, reservplats eller om ansökan avslagits.

 

För att bekräfta din behörighet kom ihåg att skicka med styrkta kopior av:

betygsdokument från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning och/eller betyg från folkhögskola och/eller utländskt betyg motsvarande svensk gymnasieexamen.

 

Alternativt:

Dokument som styrker reella kompetens, dvs handlingar som visar att du har de kunskaper som krävs för utbildningen trots att du inte kan uppvisa de intyg och/eller betyg som krävs för utbildningen.

 

- om dokumentation saknas anses du obehörig!

 

   

 

Ansökningsperioden startar: 1 mars 2020, Klicka här

 

Sista ansökningsdag: 15 april 2020

 

Utbildningen startar: 24 augusti 2020

 

Plats: Spadegatan 1, Angered

 

För mer information, mejla till:

Ritva Korte (administratör) eller Siroos Noroozbeygi (studievägledare).

E-post:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Telefon: 

031- 330 70 55 kansli

 

Välkommen med din ansökan!         

 

Sidan är uppdaterade: 2019-09-06

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

  Utbildningsanordnaren är medlem i  

    

kontakta oss

Folkhögskola / YH Angered
Kansliet/Kurslokal
:

Besöksadress:
Spadegatan 1
Angered

FHSK Kansliet:

Telefon: 031 331 50 66
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

YH Kansliet:

Telefon: 031 330 70 55 

Etablering:

Besöksadress:
Spadegatan 5
Angered

kontaktperson
Marie-Louise Dahl

Mobil: 072 53 33 32

Telefon: 031 331 50 66
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Svenska från dag ett (SVD):

Besöksadress:
Spadegatan 5
Angered

kontaktperson

Karin Taylor

Mobil: 0733 71 22 07

Telefon: 031 331 50 66
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

Sfi Gårdsten
Kansliet/Kurslokal:

Besöksadress:
Salviagatan 52
Gårdsten

Telefon: 031 331 45 27 eller
0739 33 22 01
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sfi Bergsjön
Kurslokal:

Besöksadress:
Nebulosagatan 18
Telefon: 0736 - 54 80 89
eller 031 331 45 27 (kansliet)

Besöksadress:
Kometgatan 33

070 - 460 49 46 eller 031 - 701 04 07
eller 031 331 45 27 (kansliet)

 
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sfi  Västra Frölunda

Frölunda torg
Telefon: 0720 - 04 29 55
eller 031 331 45 27 (kansliet)
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress:

Mångkulturella Finska Folkhögskolan
Salviagatan 54
424 40 Angered