Avslutad projekt

 

Folkhögskolor-för jämlik utbildning och hälsa

 Ett samverkansarbete mellan folkhögskolorna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen för att kunna möta förändrade förutsättningar på bästa sätt.
Folkhögskolornas deltagare blir allt yngre, många har icke fullföljda gymnasieutbildningar bakom sig, olika funktionshinder blir allt vanligare liksom sociala problem hemifrån. De nya deltagargruppernas sammansättning påverkar hela tillvaron på folkhögskolan och alla personalgrupper på skolan berörs. 
Hur kommer utvecklingen att se ut? Om tre år? Om fem år?
Samtliga 20 folkhögskolor i regionen deltar i arbetet. Satsningen är ett treårigt arbete från och med hösten 2013 och tre läsår framöver med sikte på fortsättning.
Behoven av ny kompetens ökar hos alla personalgrupper på skolan, inte bara den pedagogiska personalen. För att kunna möta de förändrade förutsättningarna på bästa sätt framöver initierade förra folkhälsochefen Johan Jonsson ett treårigt arbete för samtliga folkhögskolor i Västra Götaland. Satsningen som inte kallas för ”projekt” utan process, ska inte stanna efter tre år utan fortsätta.
Målet är ett långsiktigt förändringsarbete på respektive folkhögskola.

 

Nordplus Adult 2017-2018

Överbrygga språkbarriärer

I projektet deltar partner från Åland, Sverige, Norge, Danmark och Island. Projektet skall utgående från EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande fokusera på ”digital kompetens” och ”lära att lära” inom vuxenutbildningen, med inriktning mot de som studerar inom social- och hälsovården.

Målet är att hitta bra digitala verktyg för de studerande som har ett annat modersmål och som kan hjälpa dem att tillgodogöra sig yrkesundervisningen på ett bättre sätt. 

Work for Adults 2.0 http://www.workforadults.eu/ (English version)

http://finskafhsk.eu/WFA/ (Swedish version)

 

 

Reshape the future Education and training for Refugees and Migrants RESHAPE

 

 

LOGS Language open gates to Society LOGS 

 

 

Work for Adults 2.0

 

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS

AGREEMENT NO: 2015-1- FI01-KA202- 009089

Bakgrund

Projektet bygger på kartläggningsrapporten av de grundläggande kunskaper och färdigheter som behövs av vuxna i sitt lärande från OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) (PIAAC 2013). Rapporten betonar behovet av att utveckla de studerandes digitala kompetenser och problemlösningsförmågor i dagens teknologiska miljö.

 


Mål

  • Att utveckla tätare samarbete mellan skolor/institutioner och arbetslivet.

  • Utvecklar och implementerar nya innovativa IKT (information och kommunikations teknologi) och digital lösningar i arbetsplatslärande

 

Förväntade resultat

  1. En rapport om framgångsrika exempel av arbetsplatslärande i deltagande länder.

  2. Ett antal modeller som beskriver implementering och användning av IKT och sociala media i arbetsplatslärande i vissa bestämda kontexter.

  3. Förbättrad digital och webbaserad undervisningsskicklighet i olika inlärningsmiljöer.

  4. Förbättrade kunskaper i livslångtlärande och förbättrad dokumentering av lärande processer hos vuxna deltagare.

Projekttid

2 år 2015-2017

Intellektuella utfall

Riktlinjer för användning av socialmedia i procedur med lärande beskrivning utifrån den studerande, arbetsplatsen och lärarens synvinkel. Detta diskuteras och arbetas fram under en workshop (national multiplier event) i slutskedet av projektet tillsammans med arbetsgivare.

En beskrivning av bästa praktiker inom arbetsplatslärande.

Deltagande organisationer och Länder

Organisation

webplats

Land

Omnia

https://www.omnia.fi/

Finland

Tartu Folkhögskola

http://www.rahvaylikool.ee/

Estland

Ikaslan

http://www.ikaslanbizkaia.eus/

Spanien

Bridgewater Collage

https://www.bridgewater.edu/

Storbritannien

Finska Folkhögskolans stiftelse

http//finska.fhsk.se

Sverige

 

 

TRODEU
 

PROJEKT  ”TRODEU” :TRAINING TO OPEN DOORS TO EUROPE  Erasmus +, KA2 “Strategic Partnership for Adults”.

Projektets syfte är att förbättra utbildningsprocessen inom vuxenutbildning genom att utveckla språkmetodik för att öppna dörrarna till ett ”Europa för alla”.

 

Projektet riktar sig till arbete med missgynnade i olika europeiska samhällen. Det syftar till livslångt lärande och integration genom mångkulturalism, workshops, kreativitet, användning av ny kommunikationsteknologi och att motivera till språkinlärning och flerspråkighet.

Projektets prioriteringar:

 

·         Förbättra kompetensen hos vuxenutbildare.
·         Utveckla grundläggande kunskaper med hjälp av innovativa undervisningsmetoder.
·         Effektivt förbättra grundläggande färdigheter för specifika grupper i samhället.
·         Utveckla mångkulturalism, integrering och kreativitet.

 

TRODEU är ett partnerskap mellan fyra europeiska utbildningsinstitutioner: SOCAEN, Spanien(Teneriffa), ICE, Portugal, KU Leuven University, Belgien och Mångkulturella Finska Folkhögskolan, Sverige.

 

 

 

READY STUDY GO AROUND EUROPE(RSGAE)


http://www.rsgo.eu

Målet med projektet är att använda mobilt lärande i kultur- och språkinlärning. . Projektet kommer att produceraspråkmaterial med yrkesinriktat innehållpå åtta språk (estniska, finska, ungerska, italienska, polska, spanska, svenska och turkiska) till ett flertal sektorer (språk och kultur, fordon, hotell och turism, restaurang och kök samt social omsorg och hälsovård).

Materialet vänder sig till yrkesstuderande som ska göra arbetsplatsförlagd praktik, deras lärare och handledare på arbetsplatsen. Även arbetsgivare kan använda materialet för kompetensutveckling av personalen. Mobil appen som kommer att skapas gör det möjligt att lättare använda materialet i verkliga arbetssituationer ute på arbetsplatser.

Följande utbildningsanordnarefrån  8 europiska  länder deltar i projektet

 

Projektpresentation på svenska (PowerPoint 2010 eller bättre)
Projektpresentation på engelska (PowerPoint 2010 eller bättre)
 
 

 

Inkludera mera

Inkludera mer är antirasistisk folkhögskolaprojekt. Finsk folkhögskola och andra 33 folkhögskolor samarbetar med EXPO och lokal ungdomsorganisationer för att utveckla metoder för ett mer inkluderande samhälle.  
Inkludera mer har som grund visioner:
Fler vaccineras mot och fler slipper drabbas av vardagsrasism och främlingsfientlighet.
Fler vill som aktiva medborgare i Sverige, men även som EU-och världsmedborgare, bidra till att skapa ett mer inkluderande samhälle. För att uppnå målet att utveckla ett mer inkluderande samhälle som utgår från FNs mänskliga rättigheter där:
-    Människor med olika bakgrund och med olika förutsättningar tar plats i samhällslivet som aktiva medborgare, i utbildningar, civilsamhälle och i arbetsliv.
Främlingsfientlighet och vardagsrasism motarbetas.

 

 

Lucerna Project

 

Understanding European Customs Approaching Languages and National Realities


Lifelong Learning Programme
Grundtvig Partnership

The partnership involves a range of adult schools in Spain, Turkey, Sweden and Poland with students aged from 18 to 86 years old. They are controlled by state/local authorities. Most of our students are migrants, refugees, seniors, unemployed or at risk of social exclusion by social, economic deprivation or gender (illiterate migrant women)and because of lack of any educational certificate or refugees with certificates not recognised in Europe, so they can't access labour market or vocational training. Other seniors want to learn Modern Languages and ICT.

Partner i projektet:
Centre Municipal De Formació De Persones Adultes "Paz Minguez", Spain
Finska Folkhögskola i Göteborg, Sweden
Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi, Turky
Konsum Agnieszka Kosiewicz, Poland

https://www.facebook.com/LUCERNA.EU

 

 

Understanding European Customs Approaching Languages and National Realities

Lifelong Learning Programme
Grundtvig Partnership

The partnership involves a range of adult schools in Spain, Turkey, Sweden and Poland with students aged from 18 to 86 years old. They are controlled by state/local authorities. Most of our students are migrants, refugees, seniors, unemployed or at risk of social exclusion by social, economic deprivation or gender (illiterate migrant women)and because of lack of any educational certificate or refugees with certificates not recognised in Europe, so they can't access labour market or vocational training. Other seniors want to learn Modern Languages and ICT.

Partner i projektet:
Centre Municipal De Formació De Persones Adultes "Paz Minguez", Spain
Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi, Turky
Konsum Agnieszka Kosiewicz, Poland

 

 

Improving the Professionalism (IMPRO)

Leonardo da Vinci Mobility of the Lifelong Learning Programme

We will receive 2 students from Seurakuntaopisto - the Church Training College - for 8 weeks during the period of October 2012 to May 2014. The work experience will allow students the opportunity of working in the specific sector and gaining general experience.

Partner i projektet: 
Seurakuntaopisto – the Church Training College, Finland

 

 

Changing expertise for vocational training 2 (CEVT2)

Leonardo da Vinci Mobility of the Lifelong Learning Programme

We are willing to receive 3 members of staff of Seurakuntaopisto for 1-2 weeks during the period of September 2012 to May 2014.The partners agree to cooperate in the project aimed at transferring competences and acquiring innovative methods and expertise for vocational training staff. We support the interest in the project which focuses on cooperation between our partners with the aim to share knowledge and improve vocational training for future specialists.

Partner i projektet:
Seurakuntaopisto – the Church Training College, Finland

 

Uppdaterat: 200430