Yrkeshögskoleutbildning (YH)
Socialpedagog / Behandlingspedagog med interkulturell profil (400 YH-poäng)

 

Många verksamheter inom psykiatri och socialt arbete har idag ett stort behov av professionella som förenar eftergymnasial utbildning med interkulturell kompetens, det gäller exempelvis arbete med ensamkommande barn, ungdomar och andra men också hem för vård och boende sluten ungdomsvård samt psykiatrisk vård i både öppna och slutna former. Den som väljer denna utbildning får vara med om att fylla ett kännbart tomrum och samtidigt delta i utvecklingen av en yrkesroll. Att arbeta som Socialpedagog / behandlingspedagog innebär många spännande utmaningar och ger mycket i gengäld.

 

 

Utbildningen har, med smärre justeringar, funnits i Angered sedan 2002 - först som en kvalificerad yrkesutbildning (KY) och sedan 2011 som en yrkeshögskoleutbildning (YH). Under dessa femton år har över 300 studerande examinerats som behandlingspedagoger med denna inriktning.

 

Efter genomgången utbildning får den studerande behörighet att söka tjänster som förutsätter yrkeshögskoleutbildning (YH) eller 2-årig eftergymnasial utbildning, i första hand som som Socialpedagog/behandlingspedagog/behandlingsassistent men också tjänster som ungdomsbehandlare och fältassistent. Inom vård, omsorg och socialt arbete finns dessutom ett flertal andra yrkesbenämningar för vilka denna utbildning ger lämpliga kvalifikationer.

 

 

 

YH-utbildningen är tvåårig på heltid och har en tvärvetenskaplig inriktning. Alla kursmoment genomsyras av ett interkulturellt perspektiv och betonar framförallt vikten av ett professionellt bemötande. Tre målgrupper som utbildningen fokuserar särskilt på är personer med psykisk ohälsa, personer med beroendeproblematik och barn/ungdomar i riskzon.
Studierna sker i nära samverkan med arbetslivet och de teoretiska studierna varvas med praktik i form av 24 veckors LIA (Lärande i Arbete). Utbildningens praktiska del är fördelad på tre perioder om åtta veckor vardera och genomförs på plats i olika typer av verksamheter där psykiatri och socialt arbete bedrivs. Redan yrkesverksamma fungerar under denna tid som handledare åt de studerande.Ytterligare arbetslivsförankring garanteras genom den ledningsgrupp som bland annat godkänner utbildningens kursplaner och granskar dess kvalitet. I ledningsgruppen ingår företrädare från många olika verksamheter inom yrkesområdet.

Tillsammans med utbildningsanordaren och studeranderepresentanter träffas ledningsgruppen minst fyra gånger per år. Denna starka förankring till arbetslivet ger den studerande praktisk erfarenhet, kontakter i yrkeslivet och kunskap som är både aktuell och direkt användbar efter avslutad utbildning.

 

 

Förkunskapskrav 

För att vara behörig till utbildningen gäller att den studerande har:

  1. Gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning motsvarande minst 2250 poäng 
    (alternativt en svensk eller utländsk examen som motsvarar dessa krav, att den sökande är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen).

  2. Krav på särskilda förkunskaper: Minst betyget E (alternativt Godkänt) i följande kurser från gymnasieskolan: Svenska 2 och Samhällskunskap 1b eller motsvarande kunskaper

 

 

Antagningsprocess

Efter ansökningstidens slut bedöms samtliga ansökningar i relation till behörighetskraven. Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen kommer ett urval genom ett så kallat särskilt prov att ske. Det särskilda provet är utformat som en fallstudie som den sökande får reflektera över och analysera skriftligt.

 

Bedömningen av det särskilda provet sker utifrån tre urvalskriterier: (1) förmåga att utifrån en fallbeskrivning/berättelse lyfta fram relevanta omständigheter och fakta för en eventuell professionell stödinsats eller behandling, (2) förmåga att reflektera kring andra människors livssvårigheter på ett inkännande och distanserat sätt samt (3) förmåga att reflektera realistiskt kring sina tidigare erfarenheter och nuvarande livssituation som tillgång respektive svaghet i utbildningen. Urval och antagning av sökande sker därefter utifrån denna bedömning.

 

Beslut om antagning fattas av ledningsgruppen i samband med ordinarie ledningsgruppsmöte i början av juni, därefter meddelas de sökande om de kunnat erbjudas ordinarie plats, reservplats eller om ansökan avslagits.

 

Kom ihåg att skicka med styrkta kopior för att bekräfta din behörighet - om dokumentation saknas anses du obehörig!

Ansökningsperioden startar: 1 mars 2020

Sista ansökningsdag: 15 april 2020

Utbildningen startar: 24 augusti 2020

För mer information, vänligen ring eller mejla till:

Ritva Korte (administratör)

Telefonnummer. 031- 330 70 55 (YH:s kansli).

E-post:
Ritva.Korte(a)mffhs.se (OBS! för att undvika spammail till skolan så är denna mailadress inte komplett, för att mailet ska komma fram behöver du byta ut (a) mot @)

 

Välkommen!

 

Sidan är uppdaterade: 2019-09-06

Itsearning Log in

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

  Utbildningsanordnaren är medlem i  

    

Sfi ansökan

Ansökan till Sfi

För att ansöka om Sfi (svenska för invandrare) måste du göra ett personligt besök hos oss och sedan  vuxenutbildningen, Göteborgs stad.

Besöksadress: Rosenlundsgatan 8

Hemsida: www.goteborg.se

Måndag10.00-16.00
Tisdagar10.00-18.30
Onsdag10.00-16.00
Torsdag10.00-16.00Telefon:
031-368 30 00 måndag-torsdag 10.00-11.30

 

Logga Adobe reader Ansökningsblankett Sfi *


Logga Adobe reader Deltagarens Hjälpreda *

*Kräver Adobe reader för att ladda ner klicka här.

Annons folkhögskolas kurser

MÅNGKULTURELLA FOLKHÖGSKOLAN

Funderar du kring dina framtidsplaner? Vill du studera men behöver stöd?
Saknar du behörigheter för att börja jobba eller utbilda dig vidare? Vi har kurser för alla!
Kurser på grundskolenivå med allmän- och yrkesinriktning (barnpedagogik)
Kurser på gymnasienivå med allmän inriktning som ger dig behörighet till högre studier.
Språkverkstad – en särskild kurs för dig som behöver mycket stöd i svenska inför grundskolenivå

Vi har även sfi-kurser.

Mer information om våra kurser och ansökning får du på Spadegatan 1 (Angered Centrum),
på telefon 031-3315066 eller på hemsidan http://finska.fhsk.se

Sista ansökningsdag är den 15 maj!

Annons Yrkeshögskolans kurs

YH Socialpedagog / Behandlingspedagog med interkulturell profil 400 YH-poäng

Vill du göra skillnad och arbeta med människor inom socialt arbete, psykisk ohälsa och olika kulturer.

Utbildningen startar: 26 augusti 2019

Sista ansökningsdag: 15 april 2019

För ytterligare information och ansökningslänk: YH Socialpedagog / Behandlingspedagog eller ring 031-330 70 55

kontakta oss

Fokhögskola / YH Angered
Kansliet/Kurslokal
:

Besöksadress:
Spadegatan 1
Angered

FHSK Kansliet:

Telefon: 031 331 50 66
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

YH Kansliet:

Telefon: 031 330 70 55 

Etablering:

Besöksadress:
Spadegatan 5
Angered

kontaktperson
Marie-Louise Dahl

Mobil: 072 53 33 32

Telefon: 031 331 50 66
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Svenska från dag ett (SVD):

Besöksadress:
Spadegatan 5
Angered

kontaktperson

Karin Taylor

Mobil: 0733 71 22 07

Telefon: 031 331 50 66
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

Sfi Gårdsten
Kansliet/Kurslokal:

Besöksadress:
Salviagatan 52
Gårdsten

Telefon: 031 331 45 27 eller
0739 33 22 01
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sfi Bergsjön
Kurslokal:

Besöksadress:
Nebulosagatan 18
Telefon: 0736 - 54 80 89
eller 031 331 45 27 (kansliet)

Besöksadress:
Kometgatan 33

070 - 460 49 46 eller 031 - 701 04 07
eller 031 331 45 27 (kansliet)

 
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sfi  Västra Frölunda

Frölunda torg
Telefon: 0720 - 04 29 55
eller 031 331 45 27 (kansliet)
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress:

Mångkulturella Finska Folkhögskolan
Salviagatan 54
424 40 Angered