Barnskötare med interkulturell kompetens

Är du intresserad av att arbeta med barn? Är du en ansvarsfull, lugn och flexibel person som har förmågan att inspirera och stödja barn? Då är barnskötarutbildningen något som skulle passa dig.

Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen under dagen. Att ha en positiv syn och tro på barnens möjligheter är en viktig del av arbetet.

Du får kunskaper om barns utveckling och lärande samt hur man arbetar utifrån förskolans läroplaner med till exempel pedagogiskt arbete och skapande verksamhet. I arbetet är det viktigt att fånga upp barnens fantasi och utgå från deras intressen. Dessutom får du en interkulturell kompetens som ger dig en djupare förståelse för barnens förutsättningar.

Ansökan

Ring till Kansliet telefon: 031 331 50 66 för mer information.

 

Utbildningsform

Utbildningen är förlagd på 3 terminer och genomförs som heltidsstudier. Klassrumsundervisning varvas med praktik. Utbildningen är på gymnasienivå och ger möjlighet att söka CSN.

Tid och plats

Utbildningen startar den 20 augusti 2018 och pågår till den 20 december 2019.

Lokal: Spadegatan 1 och 5.

 

Folkhögskolans ansökan

 

Allmänkurs på grundskole- och gymnasienivå

Ansökningsblankett (Pdf)

 

Swish