Välkommen till Mångkulturella Folkhögskolan

 

En samhällsorienterad folkhögskola i nordöstra Göteborg med deltagare från hela världen.

 Folkhögskolan drivs som externat och har en tydlig mångkulturell profil med ett tydligt fokus på folkbildning och demokrati. Skolan verkar främst i Angered där mer än ungefär hälften av invånarna har ett annat förstaspråk än svenska. Det är därför naturligt att skolan har blivit en mötesplats för många olika kulturer.

 Verksamhetens målsättning är att stärka minoriteter och utrikes födda människor samt öka deras inflytande i det svenska samhället.

 Folkhögskolan har kurser på grundskole- och gymnasienivå, s k allmän kurs, som i sin tur delas upp i klasserna grund, fortsättning och högskoleförberedande.

Men folkhögskolan erbjuder även en mängd andra kurser, t.ex. språkverkstad där deltagarna kan fördjupa sina kunskaper i samhällsfrågor och svenska språket, svenska från dag ett som ges för att kunna erbjuda deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden, och utbildning till barnskötare med interkulturell kompetens.

 I samarbete med Arbetsförmedlingen har vi också följande kurser:
Utbildning till stödassistent där man efter avslutad utbildning kan arbeta med personer med funktionsnedsättning, studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) som ger möjlighet till arbetslösa att prova på hur det är att studera på folkhögskola, och slutligen etableringskurs som syftar till att stärka deltagarnas möjligheter till att få ett arbete eller studera vidare.

 Vi har i våra lokaler på Spadegatan även Yrkeshögskola där man kan läsa till socialpedagog/behandlingspedagog med interkulturell profil. Yrkeshögskolan ger också olika former av uppdragsutbildningar. Kontakta oss gärna för mer information.

 För utrikes födda som vill lära sig eller bli bättre på att förstå, tala, läsa och skriva svenska har vi också kurser i Svenska för invandrare (SFI) från kurs A till kurs D.
SFI befinner sig på följande ställen: Gårdsten, Bergsjön och Frölunda.

 Skolan driver också Mångkulturella Montessoriförskolan Victoria, främst för att kunna erbjuda skolans elever barnomsorg i närheten av skolan men alla är välkomna att söka plats för sina barn här.

 Varför heter skolan Finska folkhögskolan?
Jo, då skolan startade i början av 80-talet bodde många finländare här. Det fanns därför ett behov av en skola nära deras hem, så att de skulle slippa åka långt för att studera. Med tanke på att både personal och deltagare på den tiden var finsktalande, så fick skolan heta Finska folkhögskolan.

 Idag är behovet av en skola nära hemmet lika starkt som någonsin, även om skolan sedan länge är öppen för alla som vill studera här. Vi heter därför idag Mångkulturella folkhögskolan (en del av Finska folkhögskolan).

 Totalt studerar idag drygt 500 personer på skolan. Majoriteten av de som studerar på skolan idag är inte finsktalande, men skolan har estetiska kortkurser som riktar sig särskilt till finsktalande (för närvarande endast keramik).

 All undervisning på skolan verkar för att främja personlig utveckling, flerspråkighet, interkulturalitet, deltagarinflytande och ge en bred allmänbildning i en miljö där människor från olika länder och med skiftande erfarenheter möts.

 För de som behöver så finns det handledning på finska, somaliska, kurdiska, arabiska, persiska, ryska, polska, tigrinja och amhariska.

Yrkeshögskoleutbildning (YH)

Socialpedagog / Behandlingspedagog med interkulturell profil, som förenar eftergymnasial utbildning inom psykiatri och socialt arbete med interkulturell kompetens. 
Läs mera…

 

Lediga platser i förskola Victoria

SMF

Vi erbjuder dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och får en chans att pröva på hur det är att läsa på folkhögskola. Läs mer...

Börja läsa Sfi här?

Vi har Sfi i tre ställen runt om Göteborg.
Vi finns i Angered (Gårdsten), Bergsjön (Komettorget) och Västra Frölunda.

Vi har även kurser på kvällstid i Gårdsten och Bergsjön.

Läs mer

Folkhögskola

Allmänna kurser på grundskole- och gymnasienivå med mångkulturell eller etnisk inriktning (somalisk och kurdisk), högskoleförberedande kurs, samt korta, estetiska kurser.
Läs mera…

YH-Yrkeshögskola

Socialpedagog / Behandlingspedagog med interkulturell profil, som förenar eftergymnasial utbildning inom psykiatri och socialt arbete med interkulturell kompetens.
Läs mera…

Sfi

Svenska för invandrare. Vi erbjuder Sfi i Gårdsten, Bergsjön och Västra Frölunda. 15 timmar lärarledd undervisning i veckan i små grupper.
Vi har även kurser på kvällstid.
Läs mera…

Förskola

I Gårdsten driver vi förskolan Victoria med montessoriinriktning för våra deltagares barn. Plats för 35 barn i två grupper.
Läs mer…

Ansökan

 

Ansökan till flera kurser och information hittar ni här 

Itsearning Log in

Nyheter

190916 Keramik börjar idag. Mer information läs mer här

20190405 Ny Visions & Måldokument MFFHS 2019-2023 Läs mer här

20190207 Ny stödassistent utbildningen i samarbete med arbetsförmedlingen startar den 4 mars 2019 läs mer om utbildningen här

Annons folkhögskolas kurser

MÅNGKULTURELLA FOLKHÖGSKOLAN

Funderar du kring dina framtidsplaner? Vill du studera men behöver stöd?
Saknar du behörigheter för att börja jobba eller utbilda dig vidare? Vi har kurser för alla!
Kurser på grundskolenivå med allmän- och yrkesinriktning (barnpedagogik)
Kurser på gymnasienivå med allmän inriktning som ger dig behörighet till högre studier.
Språkverkstad – en särskild kurs för dig som behöver mycket stöd i svenska inför grundskolenivå

Vi har även sfi-kurser.

Mer information om våra kurser och ansökning får du på Spadegatan 1 (Angered Centrum),
på telefon 031-3315066 eller på hemsidan http://finska.fhsk.se

Sista ansökningsdag är den 15 maj!

Annons Yrkeshögskolans kurs

YH Socialpedagog / Behandlingspedagog med interkulturell profil 400 YH-poäng

Vill du göra skillnad och arbeta med människor inom socialt arbete, psykisk ohälsa och olika kulturer.

Utbildningen startar: 26 augusti 2019

Sista ansökningsdag: 15 april 2019

För ytterligare information och ansökningslänk: YH Socialpedagog / Behandlingspedagog eller ring 031-330 70 55

Samverkan

Hitta oss på Facebook

folkhögskola.nu

Förskola Victoria

I Gårdsten driver vi förskolan Victoria med
montessoriinriktning för våra deltagares barn.
Plats för 35 barn i två grupper. 
Läs mer…

kontakta oss

Fokhögskola / YH Angered
Kansliet/Kurslokal
:

Besöksadress:
Spadegatan 1
Angered

FHSK Kansliet:

Telefon: 031 331 50 66
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

YH Kansliet:

Telefon: 031 330 70 55 

Sfi Gårdsten
Kansliet/Kurslokal:

Besöksadress:
Salviagatan 52
Gårdsten

Telefon: 031 331 45 27 eller
0739 33 22 01
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sfi Bergsjön
Kurslokal:

Besöksadress:
Nebulosagatan 18
Telefon: 0736 - 54 80 89
eller 031 331 45 27 (kansliet)

Besöksadress:
Kometgatan 33

070 - 460 49 46 eller 031 - 701 04 07
eller 031 331 45 27 (kansliet)

 
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sfi  Västra Frölunda

Frölunda torg
Telefon: 0720 - 04 29 55
eller 031 331 45 27 (kansliet)
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress:

Mångkulturella Finska Folkhögskolan
Salviagatan 54
424 40 Angered